Tryck omvandlare

PascalBarAtmosfärMillibarAtmosfär tekniskTorrPund-tryck

Konvertera Tryck

Tryck definieras som resultat av utövad kraft per enhetsområde, där en kraft appliceras av ett objekt i en riktning som är vinkelrätt mot dess yta. Tryck kan mätas i Pascals, pund per kvadrat-tum eller flera andra enheter. För onlinekonvertering, använd vår tryckomvandlare när du behöver byta från en enhet till en annan.